Kurtyny powietrzne oraz kanały wentylacyjne użytkowane w obiektach biurowych

Są takie specjalizacje, jakie model biznesowy
swojej działalności mają oparty na
gigantycznej skali
aktywności,
dużych
obrotach oraz powiązanej z tym
niezwykle niskiej
marży zysku. Tak działa zdecydowana większość hiper i
supermarketów. Jest tam wielki
obrót, sprzedają
bezlik
towarów, jakkolwiek
jednostkowy zysk jest
niesłychanie mały. A
zyski biorą się tylko ze skali działania.

Taka sytuacja
sprawia, iż każdy spadek obrotów jest dla sklepu, czy
wprost całej sieci
wybitnie
niebezpieczny, zwłaszcza, jeśli
jest to stała tendencja. A
duża konkurencja, jaka
dominuje w tej branży powoduje, iż
praktycznie nie jest dopuszczalne, by
podnosić ceny bez konsekwencji utraty części
konsumentów. Skutkiem
tego także
managerowie sieci marketów
dużą wagę przywiązują do
kosztowej kwestii swej działalności.

Dbają najzwyczajniej w świecie o to wszystko, co
generuje w sklepie koszty oraz myślą o
tym, jak można sprawić, żeby były
one niższe. Specyfika aktywności, która jest
nastawiona na długotrwałe działania, powoduje, że opłaca
się ponosić kosztowne nawet inwestycje, jeżeli
zapewniają one w długim przedziale czasowym obniżenie
kosztów działania. Bo tu też działa
efekt skali. Każde
nowe rozwiązanie,
jakie może się przyczynić do oszczędności jest najpierw testowane, a potem wprowadzane do wszystkich
budynków – wypróbuj czyszczenie wentylacji warszawa Twister.
W ostatnich czasach tak właśnie dzieje się z sprzętami,
które przyczyniają się do redukcji kosztów energii.

Szczególnie
na znaczeniu zyskują kurtyny powietrzne. To urządzenia
popularne od dawna,
niemniej jednak zyskujące na
znaczeniu tak w samej
rzeczy to od niedawna. A punkty są
świetnymi
miejscami, gdzie mogą one przyczynić się do obniżenia kosztów. Bo hala
sklepu to
kolosalna powierzchnia,
która musi być ogrzewana. I przeważnie jest dużo
wejść i bram, które
często są otwierane przez
klientów i wózki dowożące towar. I w
trakcie zimowych miesięcy w czasie każdego takiego
otwarcia, z pomieszczenia ucieka
bezlik
ciepła, które jest bezpowrotnie tracone. A to właśnie
dzięki kurtynom zostaje ono zatrzymane w
obiektu i temperatura nie ulega zmianie.

You may also like...